Login

CO TO JEST PRO-CONTROL.ONLINE

Więcej

co to jest pro-control.online 0

co to jest pro-control.online 1co to jest pro-control.online 2co to jest pro-control.online 3co to jest pro-control.online 4

JAK TO DZIAŁA

Jak to działa

Cechy

Więcej

Multiple modalities

2 multiple-modalities

Any number of devices from all modalities covered by quality control can be entered in the program. Every device is assigned tests which can be carried out on it with our phantoms.

User defined fail / pass criteria

3 pass-criteria

For every test it is possible to define conditions specifying whether it is a pass or a fail (default values are in accordance with the current legal regulations).

At a single glance you will see which test has not been passed and why

4 single-glance

Results of tests carried out for a device are grouped according to dates, providing instant data about the general result of quality tests on a given day. A graphic symbol next to a test name informs about the result, and the information on the side panel gives the cause of a possible error in the test.

Safe and sound

5 safe-and-sound

Your configuration, reports and other data are always safe and accessible worldwide in our cloud - there is no danger of losing them because of computer failure. Data in the cloud is secured and backed up regularly. The highest level of security is guaranteed by our certified ISO 27001 system.

Constant synchronization and easy sharing

6 constant-synchronization

Your configuration, reports and other data can be synched and shared across all your installations - thanks to this you can check the status of diagnostic devices in all your remote locations from your local computer.

Multiple language support

We currently provide following language versions:

english polish spanish japanese russian

In development:

chinese german

PRO-CONTROL.ONLINE OZNACZA

Więcej

means 2

2. Większe bezpieczeństwo pacjenta (zasada ALARA) – ponieważ wszystkie urządzenia do diagnostyki obrazu są pod kontrolą, nie ma ryzyka nadmiernego napromieniowania czy błędnej diagnozy.


means 3

3. Większe zaufanie do prawidłowego działania urządzeń diagnostycznych – obiektywne testy pokazują, czy urządzenie funkcjonuje prawidłowo, a wszelkie usterki mogą być w łatwy sposób zauważone, zdiagnozowane i naprawione.


means 4

4. Łatwość wdrożenia i użytkowania – jedna platforma, wykorzystująca telemedycynę (protokół DICOM), do kontroli jakości dowolnej ilości urządzeń do diagnostyki obrazowej.


means 5

5. Standaryzacja i synergia – jeden system kontroli jakości w całej organizacji.


means 6

6. Nieograniczony dostęp – wyniki testów są dostępne online z każdego miejsca na świecie i z każdego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową.


means 7

7. Dostęp do bezprecedensowej ilości informacji – platforma może połączyć nieograniczoną liczbę użytkowników z jednej organizacji; zbierane przez każdego z nich wyniki testów (przez Pro-Control.online) są gromadzone w jednym miejscu, umożliwiając łatwy i szybki dostęp do ogromnej ilości informacji z tysięcy urządzeń.


means 8

8. Nieograniczony potencjał zastosowań – zaprojektowana i stworzona przez nas platforma oferuje niezrównany potencjał rozwojowy i adaptacyjny do indywidualnych potrzeb każdego pojedynczego użytkownika.


Subskrybcje

  1. wszystkie subskrypcje posiadają stałe wsparcie i gwarancję. W ramach ceny subskrypcji, bez dodatkowych opłat, zapewniamy aktualizacje do nojnowszej wersje, nowe funkcjonalności oraz ciągłe wsparcie. Gwarantuje to nie tylko ciągłą i bezproblemową pracę dzięki poprawkom i łatkom, lecz co najważniejsze przyrostowe ulepszenia doświadczenia użytkownika z pracy z systemem
  2. maksymalna liczba wspieranych różnych urządzeń zapewnienia jakości (fantomy, liczniki itp.)
  3. maksymalna liczba wspieranych urządzeń diagnostycznych
  4. liczba testów, jakie mogą być przeanalizowane w miesiącu
  5. pełny transfer i automatyzacja analizy w chmurze
  6. licencje i aktualizacje offline - usługa proxy jest wykorzystywana do dostarczania aktualizacji i licencji komputerom offline używającym aplikacji desktop Pro-Control.online (konieczny komputer podłączony do internetu w intranecie)
  7. rabat na zakup rocznych subskrypcji zamiast fakturowania co miesiąc
  8. do 3 użytkowników wliczonych jest w cenę pakietu
  9. w sprawie ceny, prosimy o kontakt z Twoim lokalnym przedstawicielem

Referencje

Kontakt

E-mail: [email protected]
Tel.: + 48 668 024 874, + 48 606 161 554
Fax: + 48 82 545 24 40