Login

CO TO JEST PRO-CONTROL.ONLINE

Więcej

co to jest pro-control.online 0

co to jest pro-control.online 1co to jest pro-control.online 2co to jest pro-control.online 3co to jest pro-control.online 4

JAK TO DZIAŁA

Jak to działa

Cechy

Więcej

Liczne modalności

2 multiple-modalities

W programie można wprowadzić dowolną liczbę urządzeń objętych kontrolą jakości. Do każdego urządzenia przypisuje się testy, które można na nim wykonać naszymi fantomami.

Kryteria wyniku negatywnego / pozytywnego ustalane przez użytkownika

3 pass-criteria

Dla każdego testu można zdefiniować warunki, gdy jest on zaliczony bądź nie (domyślne wprowadzone wartości są zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi).

Na pierwszy rzut oka zobaczysz, który test nie został zdany i dlaczego

4 single-glance

Wyniki testów, wykonanych dla urządzenia, zgrupowane są według dat, dając błyskawiczną informację o ogólnym rezultacie testów jakościowych danego dnia. Graficzny symbol obok nazwy testu informuje o rezultacie, a informacje na panelu bocznym mówią o przyczynie ewentualnego błędu w teście.

Cały i zdrowy

5 safe-and-sound

Twoja konfiguracja, raporty oraz inne dane zawsze są bezpieczne i dostępne na całym świecie w naszej chmurze. Nie ma niebezpieczeństwa ich zagubienia z powodu awarii komputera. Dane w chmurze są zabezpieczone i regularnie aktualizowane w kopii zapasowej. Najwyższy poziom bezpieczeństwa jest gwarantowany przez nasz certyfikowany system ISO 27001.

Stała synchronizacja i łatwe współdzielenie

6 constant-synchronization

Twoja konfiguracja, raporty oraz inne dane mogą być synchronizowane i współdzielone we wszystkich instalacjach, dzięki czemu ze swojego lokalnego komputera możesz sprawdzać stan urządzeń diagnostycznych w swoich wszystkich odległych lokalizacjach.

Liczne wsparcie językowe

Obecnie zapewniamy następujące wersje językowe:

angielski polski hiszpański japoński rosyjski

W trakcie:

chiński niemiecki

PRO-CONTROL.ONLINE OZNACZA

Więcej

means 2

2. Większe bezpieczeństwo pacjenta (zasada ALARA) – ponieważ wszystkie urządzenia do diagnostyki obrazu są pod kontrolą, nie ma ryzyka nadmiernego napromieniowania czy błędnej diagnozy.


means 3

3. Większe zaufanie do prawidłowego działania urządzeń diagnostycznych – obiektywne testy pokazują, czy urządzenie funkcjonuje prawidłowo, a wszelkie usterki mogą być w łatwy sposób zauważone, zdiagnozowane i naprawione.


means 4

4. Łatwość wdrożenia i użytkowania – jedna platforma, wykorzystująca telemedycynę (protokół DICOM), do kontroli jakości dowolnej ilości urządzeń do diagnostyki obrazowej.


means 5

5. Standaryzacja i synergia – jeden system kontroli jakości w całej organizacji.


means 6

6. Nieograniczony dostęp – wyniki testów są dostępne online z każdego miejsca na świecie i z każdego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową.


means 7

7. Dostęp do bezprecedensowej ilości informacji – platforma może połączyć nieograniczoną liczbę użytkowników z jednej organizacji; zbierane przez każdego z nich wyniki testów (przez Pro-Control.online) są gromadzone w jednym miejscu, umożliwiając łatwy i szybki dostęp do ogromnej ilości informacji z tysięcy urządzeń.


means 8

8. Nieograniczony potencjał zastosowań – zaprojektowana i stworzona przez nas platforma oferuje niezrównany potencjał rozwojowy i adaptacyjny do indywidualnych potrzeb każdego pojedynczego użytkownika.


Subskrybcje

  1. wszystkie subskrypcje posiadają stałe wsparcie i gwarancję. W ramach ceny subskrypcji, bez dodatkowych opłat, zapewniamy aktualizacje do nojnowszej wersje, nowe funkcjonalności oraz ciągłe wsparcie. Gwarantuje to nie tylko ciągłą i bezproblemową pracę dzięki poprawkom i łatkom, lecz co najważniejsze przyrostowe ulepszenia doświadczenia użytkownika z pracy z systemem
  2. maksymalna liczba wspieranych różnych urządzeń zapewnienia jakości (fantomy, liczniki itp.)
  3. maksymalna liczba wspieranych urządzeń diagnostycznych
  4. liczba testów, jakie mogą być przeanalizowane w miesiącu
  5. pełny transfer i automatyzacja analizy w chmurze
  6. licencje i aktualizacje offline - usługa proxy jest wykorzystywana do dostarczania aktualizacji i licencji komputerom offline używającym aplikacji desktop Pro-Control.online (konieczny komputer podłączony do internetu w intranecie)
  7. rabat na zakup rocznych subskrypcji zamiast fakturowania co miesiąc
  8. do 3 użytkowników wliczonych jest w cenę pakietu
  9. w sprawie ceny, prosimy o kontakt z Twoim lokalnym przedstawicielem

Referencje

Kontakt

E-mail: [email protected]
Tel.: + 48 668 024 874, + 48 606 161 554
Fax: + 48 82 545 24 40